Bc. Marek Vitkovský

Bc. Marek Vitkovský

Do sveta financií som vstúpil v roku 2006. Práve od tohto roku sa aktívne venujem finančnému poradenstvu. Počas tohto obdobia som mal možnosť absolvovať mnoho konferencií, školení a seminárov na rôzne témy týkajúce sa sveta financií. Pridanou hodnotou je aj štúdium na zahraničnej vysokej škole so zameraním na ekonómiu a právo – Bankovní institut vysoká škola. Spojenie teoretických poznatkov a každodennej praxe vyúsťuje v odbornosť a kvalitu pri riešení požiadaviek klientov z oblasti financií.

Mojou prioritou je:

ODBORNOSŤ
DISKRÉTNOSŤ
ĽUDSKÝ PRÍSTUP ku KAŽDÉMU klientovi.

Som zodpovedný zástupca (konateľ) spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. , ktorá je zapísaná v podregistroch NBS ako podriadený finančný agent s číslom 186254 pod samostatným finančným agentom Fincentrum a.s., a to v podregistroch: poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov.

Aktívne vystupujem proti „sporeniu“ prostredníctvom životného poistenia či už na mojom blogu, alebo na stránke spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. Taktiež sa snažím vyvrátiť mýty o astronomických cenách niektorých finančných produktoch, ako sú napríklad poistenie majetku či zodpovednosť za škodu.

Čomu sa venujem

Životné a neživotné poistenie (životné, úrazové a rizikové poistenie, poistenie nehnuteľností, motorových vozidiel, podnikateľov, zodpovednosti, ...)
Jednorazové investície a pravidelné sporenia
Stavebné sporenia (sporiaca časť), termínované a iné vklady
Hypotekárne, spotrebné a podnikateľské úvery, stavebné sporenia (úverová časť)
III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie
II. pilier - starobné dôchodkové sporenie


Registračné číslo v NBS: 186254

Kde pôsobím

Moje referencie


Kontaktujte ma

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás