Články

V časoch najväčšej ekonomickej konjunktúry, keď ekonomika šliape ako švajčiarske hodinky, prišlo ministerstvu financií nelogické vyplácať ešte aj dotácie na stavebné sporenia. Rozhodlo sa teda štátnu prémiu razantne zoškrtať a osekať. Výdavky spojené so štátnou podporou stavebných sporení sa teda znížia a dotkne sa to ľudí. Zmien v stavebnom sporení bude v roku 2019 viacero a budú v niektorých bodoch až drastické. Vypíšem len základný prehľad v kocke:
Prečítať viac
Životné poistenie Active Life od poisťovne AXA sa radí k modernejším typom poistenia. Toto poistenie je rizikové a všetko poistné, ktoré poistník platí, je určené na krytie rizík. Popri poistení sa teda nekumuluje nevyužité poistné, ktoré bolo častokrát poisťovňami zneužívané na rôzne poplatky, ktoré klient musel znášať.
Prečítať viac
Na poli finančných produktov sa každoročne dejú zmeny. Zlomovým obdobím najčastejšie býva prelom rokov. Na prelome rokov 2017 a 2018 nastali zmeny v úveroch na bývanie, ale aj zmeny v dôchodkových sporeniach. Nás teší, že zmeny v dôchodkových sporeniach sú v prospech uvedomelých sporiteľov, ktorí sa snažia na dôchodok zabezpečiť už teraz.
Prečítať viac
Ak ste aj vy mladým žiadateľom o hypotekárny úver, tak ste určite zaznamenali zmenu, ktorá sa týka úverov so štátnym príspevkom pre mladých. Vláda sa rozhodla formu štátneho príspevku zmeniť. Pôvodne mladým štát pomáhal formou zníženia úrokovej sadzby z hypotekárneho úveru (celkovo aj s príspevkom banky bola sadzba pre mladého žiadateľa úveru až o 3% nižšia). Podľa nových podmienok si budú môcť mladí žiadatelia uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky.
Prečítať viac
Amortizácia je voľne povedané opotrebovanie majetku, v dôsledku čoho sa znižuje jeho hodnota. S amortizáciou sa stretávame aj v prípade motorových vozidiel. Tie podľa zákona musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Auto ako také používaním a spolu s nabehanými kilometrami stráca na hodnote. Preto v prípade poistnej udalosti nie je jedno, v ktorej poisťovni máte auto poistené.
Prečítať viac
Stavebné sporenie je jedným z najstarších finančných produktov na Slovensku. Svoju pozornosť si u ľudí získalo najmä tým, že štát túto možnosť sporenia dotuje prostredníctvom štátnej prémie. ŠTÁTNA PRÉMIA STAVEBNÉHO SPORENIA KEDYSI A DNES Ešte pred dvadsiatimi rokmi (1993-2000) bola maximálna výška štátnej prémie 6 000 Sk, no príspevky zo strany štátu sa časom znížili až na 2 000 Sk, čo je v prepočte na eurá 66,39€. Rokmi sa tiež sťažovali podmienky pre získanie štátnej prémie.
Prečítať viac
Ak vám zamestnávateľ neposkytuje do tretieho piliera príspevky, tak tretí pilier nie je najideálnejším spôsobom, ako sa pripravovať na dôchodok. Tretí pilier totiž dokáže byť drahší ako iné formy dôchodkového sporenia, navyše prostriedky v ňom nie sú likvidné a sú viazané až do dovŕšenia starobného dôchodku, resp. vyššieho veku (platí pre zmluvy uzatvorené pred rokom 2014).
Prečítať viac
Doplnkové dôchodkové sporenie, alebo ľudovo povedané tretí dôchodkový pilier, umožňuje sporiteľom v ňom použiť zaplatené príspevky ako odpočítateľnú položku základu dane. Maximálnym stropom daňovo odpočítateľnej položky je suma 180 eur.
Prečítať viac
Ak ste sporiteľom v stavebnom sporení, tak pravdepodobne viete, že stavebné sporenie okrem klasických sporiacich produktov, ktoré ponúkajú sporiteľom iba úrok, je niečím výnimočné. Štát naň poskytuje štátnu prémiu.
Prečítať viac
Životné poistenie je komplexný produkt. Neobsahuje iba hlavnú poistnú sumu, ktorá je vyplácaná pozostalým v prípade smrti, ale obsahuje aj iné dôležité a menej dôležité pripoistenia, ktoré s poisťovňou môžete, ale aj nemusíte uzatvárať – podľa uváženia. Jedným z pripoistení, ktoré životné poisťovne na svojich zmluvách umožňujú dopoistiť, je aj poistenie trvalého telesného poškodenia dôsledkom úrazu. Dôsledok ťažkého úrazu nemusí pre účastníka skončiť vždy fatálne, ale môže skončiť aj trvalým telesným poškodením – invaliditou.
Prečítať viac

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás