Životné poistenie Active Life od poisťovne AXA sa radí k modernejším typom poistenia. Toto poistenie je rizikové a všetko poistné, ktoré poistník platí, je určené na krytie rizík. Popri poistení sa teda nekumuluje nevyužité poistné, ktoré bolo častokrát poisťovňami zneužívané na rôzne poplatky, ktoré klient musel znášať.

Rizikové životné poistenie

Plne transparentné, viete za čo si platíte a čo kryje. Také je každé rizikové životné poistenie. Poistenie Active Life umožňuje kombinovať rôzne pripoistenia a na jednu zmluvu je možné súčasne poistiť viacerých členov. Ich maximálny počet je 8nemusia byť v rodinnom zväzku a nemusia byť plnoletí. Preto je AXA Active Life vhodnou voľbou aj ako hromadné poistenie viacerých zamestnancov v malej firme alebo ako poistenie kompletne celej rodiny na jednej zmluve.

Active Life je životné poistenie, kde nie je nutné kombinovať viaceré poistenia. Poisťovňa nenúti balíčkový výber pripoistení, a teda jedno krytie rizika je podmienené iným. Poistenie je možné vyskladať podľa potreby z pripoistení, ktorých je celkovo až 40 a kryjú tieto riziká:

  • smrť
  • telesné poškodenie následkom úrazu
  • denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • denná dávka pri pobyte v nemocnici
  • denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti (PN)
  • chirurgický zákrok
  • kritické ochorenia
  • invalidita
  • smrť alebo invalidita – tzv. hypo-poistenie

Asistenčné služby AXA Active Life

Produkty životného poistenia od AXA, Active Life nevynímajúc, majú k dispozícii asistenčné služby. Ich cena je 2€ na rok a sú automatickou súčasťou každej poistnej zmluvy životného poistenia. Ak ste teda poistení v AXA, tak Vaše krytie dopĺňajú služby, ktoré v prípade, že si váš stav vyžiada „kľudový“ (pokojový) režim, určite oceníte.

Asistenčné služby kryjú nad rámec bežne dojednaných rizík aj tieto prípady:

Maximálne sumy limitov plnenia asistenčných služieb vrátane frekvencie ich poskytovania sú nasledujúce:

Služba

Finančný limit, prípadne frekvencia využitia služby

Zdravotná asistencia

Telefonická služba zdravotných informácií

Bez limitu

Prevoz z lekárskeho zariadenia

Do 100 km bez limitu

Nad 100 km hradí poistený

Prevoz na lekársku kontrolu

Dovoz liekov

Domáca asistencia

Starostlivosť o domácnosť v priebehu rekonvalescencie

Starostlivosť o deti v priebehu liečenia

Starostlivosť o domáce zvieratá

200€ v rámci jednej asistenčnej udalosti (sublimit pre nákup základných potrieb je vo výške 40 eur z celkového limitu) sumu nad limit hradí poistený

V prípade, že si vaše zdravie vyžiada „kľudový“ režim a máte životné poistenie v AXE, volajte na infolinku, po zdokladovaní lekárskej správy vám budú asistenčné služby plne k dispozícii. A už sa nemusíte báť o to, kto vám vyvenčí psa, uprace domácnosť, donesie lieky alebo nakúpi dôležité potraviny.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás