Profi Sporenie je jedinečným finančným produktom, ktorý je možné uzatvoriť len prostredníctvom našich sprostredkovateľov. V spolupráci so spoločnosťou European Investment Centre vytvorila skupina našich odborníkov dve investičné stratégie zamerané na dlhodobé sporenie. Samotný finančný produkt je zameraný pre malých investorov, ktorí hľadajú cenovo dostupné riešenie a sú si schopní sporiť aspoň 35 eur mesačne.

Hlavné posolstvo Profi Sporenia

Sporenie ako také majú ľudia na Slovensku v krvi. Štatistiky dokazujú, že sporíme radi a pomerne veľa k našim príjmom. Iné štatistiky hovoria o tom, že sporíme na zlých miestach. Poslaním každého finančného sprostredkovateľa je aj naučiť ľudí sporiť tam, kde sa ich prostriedky zhodnotia nad mieru inflácie.

Profi sporenie je produkt s predvolenými fondami a možnosťou stabilizačnej fázy, ktorá vie ochrániť nasporené prostriedky pred koncom sporenia pri prípadnom poklese akciového trhu. Súčasťou produktu je materiál edukatívneho charakteru, ktorý obsahuje jednoduché zhrnutie viacerých faktov, ktoré sú podávané ľudskou rečou tak, aby im klienti rozumeli. Naším cieľom nie je klientov zahltiť odbornými termínmi, ale vysvetliť zdanlivo ťažké veci jednoduchou formou.

Profi Sporenie vysvetľuje jednoducho a zrozumiteľne:

  • Ktoré nástroje sú vhodné na dlhodobé investovanie?

Je veľký rozdiel, či investujete do akcií, dlhopisov alebo peňažného trhu. Pozrite si na grafe výnos (p.a.) týchto 3 foriem investovania za 115 rokov. Graf je zaujímavý aj tým, že zahŕňa veľké prepady akciového trhu v rokoch 2001 a 2007-2008. Napriek kolísavosti boli reálne výnosy akcií (aj po odrátaní inflácie) ďaleko najvyššie.

profi-sporenie-1

  • Akú úlohú pri investovaní zohráva čas?

Investičný horizont neznamená, že na peniaze nemôžete počas sporenia siahnuť. Dodržanie investičného horizontu však významne znižuje riziko potenciálnej straty. Ak investujete do akcií na 1 rok, riziko straty je štatisticky veľmi vysoké. Pri investovaní na 10 rokov skončilo v strate len 7 ľudí zo 100. Pri investovaní nad 25 rokov bolo riziko straty nulové.

profi-sporenie-2

  • Ako pomáha zložené úročenie dosahovať výnos?

Kúpna sila dolára investovaného do dlhopisov narástla na 8,4-násobok. Hodnota dolára investovaná do akcií sa však zvýšila na 325-násobok. Vysoké zhodnotenie je zásluhou zloženého úročenia, pri ktorom sa tvoria úroky z úrokov. Vďaka stále sa zvyšujúcej zásobe peňazí v obehu tento efekt nikdy nezmizne. Aj z veľkých prepadov na trhu sa časom stanú len bezvýznamné epizódy.

profi-sporenie-3

  • Prečo a kedy je najideálnejšie začať sporiť na dôchodok?

Dôchodkový systém sa rúca. Peniaze na dôchodky už teraz nie sú. Počet platiteľov do dôchodkového systému voči poberateľom – dôchodcom sa v nasledujúcich desaťročiach radikálne zmení. Na dôchodky nebude mať kto platiť. Prognózy Slovensku predpovedajú nízku pôrodnosť a starnutie populácie. V kombinácii s relatívne vysokou mierou nezamestnanosti (oproti vyspelejším západným krajinám) nás veru v budúcnosti, na dôchodku, čakajú veľmi zlé časy.

profi-sporenie-4

Profi sporenie tiež vysvetľuje problematiku týkajúcu sa investovania popri hypotéke s cieľom zbaviť sa úveru čo najskôr ako aj problematiku sporenia pre dieťa.

Záver:

Profi sporenie je investičný produkt, prostredníctvom ktorého je možné investovať do vybraných podielových fondov. Profi sporenie tiež obsahuje súhrn rád, jednoduchých grafických vysvetlení, investičných schém, pojmov. Ale predovšetkým je Profi Sporenie dostupné riešenie na dlhodobé investovanie pre každého človeka so zárobkom a ochotou si tvoriť rezervy.

Ing. Ladislav Ďurana

Ing. Ladislav Ďurana

Hľadám šikovných a ambicióznych ľudí do tímu.


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás