Na poli finančných produktov sa každoročne dejú zmeny. Zlomovým obdobím najčastejšie býva prelom rokov. Na prelome rokov 2017 a 2018 nastali zmeny v úveroch na bývanie, ale aj zmeny v dôchodkových sporeniach. Nás teší, že zmeny v dôchodkových sporeniach sú v prospech uvedomelých sporiteľov, ktorí sa snažia na dôchodok zabezpečiť už teraz.

Druhý dôchodkový pilier

Príspevok do druhého dôchodkového piliera sa v roku 2018 zvyšuje zo sadzby 4,25% na 4,50% z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom je hrubá mzda. To je dobrá správa pre zamestnaných a SZČO, tým od nového roka na účte starobného dôchodkového sporenia pristane viac prostriedkov. Druhý dôchodkový pilier je dobrovoľná záležitosť a ľudia vo veku do 35 rokov doň môžu vstúpiť kedykoľvek.

Zúčastniť sa sporenia v druhom dôchodkovom pilieri má svoje výhody:

  • Sporíte si sami pre seba, na vlastnom dôchodkovom účte a neplatíte nič navyše. Ak ste v 2. pilieri, na váš osobný dôchodkový účet sa presmeruje časť povinných odvodov, ktoré už teraz platíte do Sociálnej poisťovne
  • Váš budúci dôchodok budete dostávať z 2 nezávislých zdrojov, a to zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a z úspor nasporených na osobnom dôchodkovom účte (2. pilier)
  • Máte neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách a o tom, či sú za vás zamestnávateľom platené dôchodkové odvody
  • Peniaze zo starobného dôchodkového sporenia zostanú stále vaším majetkom a je ich možné dediť (v 1. pilieri sa netvoria úspory, a preto v ňom nie je možné dedenie)
  • Majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zo zákona oddelený od majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť len spravuje
  • Nízke poplatky za správu majetku v dôchodkovom fonde, čím sa starobné dôchodkové sporenie na Slovensku radí medzi najlacnejšie dôchodkové systémy na svete

Nevýhodou druhého piliera je možnosť voľby fondu ponechaná na samotných sporiteľov. Sporenie v garantovaných dlhopisových fondoch dnes oberá 8/10 sporiteľov o potenciálny výnos. Ak sa rozhodnete pre druhý dôchodkový pilier, rozhodne časť prostriedkov presuňte aj do negarantovaného fondu, čím dovolíte vašej investícii väčšmi rásť. Druhou nevýhodou sú relatívne časté zásahy do sporenia zo strany vlády. Tá ma na rováši aj automatické presúvanie majetku sporiteľov, ktorí nereagovali na list zo Sociálnej poisťovne, do garantovaných fondov.

Tretí dôchodkový pilier

Zmena v prípade 3. piliera sa diala najmä v oblasti poplatkov. Doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré spravujú majetok investorov v 3. pilieri, si prídu tento rok na nižšiu odmenu za správu. Maximálny poplatok za správu príspevkových fondov (platí pre 3. piliere uzatvorené po roku 2014) sa znížil a odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie v roku 2018 presiahnuť 1,40 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Zatiaľ čo v roku 2017 táto maximálna odplata pre príspevkový fond predstavovala 1,50%. Medziročne sa znížila aj maximálna odplata za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu z 0,75% na 0,7% ročne. A teda tretí dôchodkový pilier pre sporiteľov zlacnel, čomu sa tešíme.

V treťom pilieri, podobne ako v tom druhom, je tiež možnosť na škodu, a tou je nesprávny výber príspevkového fondu. Tretí pilier je aj v roku 2018 stále daňovo zvýhodnený a o sumu príspevkov si môže sporiteľ znížiť základ dane v daňovom priznaní: Tretí pilier v daňovom priznaní. A v prípade tretieho piliera je vždy možnosť od zamestnávateľa získať príspevky, ak váš zamestnávateľ túto možnosť podporuje.

Sporenie na dôchodok

Druhý a tretí pilier môžu pomôcť, avšak nevyriešia úplne problém nízkeho dôchodku. Ideálnym riešením pre bežných ľudí, ktorí chcú sporiť dlhodobo (na dôchodok) je využiť popri druhom (a v istých prípadoch aj treťom pilieri) kolektívne investovanie prostredníctvom podielových fondov. Z dlhodobého hľadiska môže takéto sporenie generovať priemerný ročný výnos 5% a viac za predpokladu, že je zvolené vhodné portfólio fondov.

Ak vás téma sporenia na dôchodok zaujala, viac si o nej prečítate v článku, ktorý popisuje naše dôchodkové sporenie.

 

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás