Ak vám zamestnávateľ neposkytuje do tretieho piliera príspevky, tak tretí pilier nie je najideálnejším spôsobom, ako sa pripravovať na dôchodok. Tretí pilier totiž dokáže byť drahší ako iné formy dôchodkového sporenia, navyše prostriedky v ňom nie sú likvidné a sú viazané až do dovŕšenia starobného dôchodku, resp. vyššieho veku (platí pre zmluvy uzatvorené pred rokom 2014).

Ak vám zamestnávateľ ponúka benefit v podobe príspevkov, tak je rozumné tretí pilier v plnej miere využiť. Tretí pilier (uzatvorený od 1.1.2014 a neskôr) umožňuje znížiť základ dane o sumu uhradených príspevkov počas roka. Takýmto spôsobom si viete znížiť daňový základ a teda ušetrite na dani.

Ak sa rozhodnete pre tretí pilier, tak sa pasujete s dvoma základnými otázkami:

  • Ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť zvoliť?
  • Ktorý príspevkový fond zvoliť?

Ponuka fondov tretieho piliera

V súčasnosti je na výber zo 4 DDS, ktoré spolu ponúkajú 13 príspevkových fondov. Ak napríklad chcete fond, ktorý bude obsahovať najväčší počet akcií, nemali by ste sa zameriavať na názov fondov, tie totiž môžu zavádzať. Akciové fondy sú vhodné pre sporiteľov, ktorým ostáva do starobného dôchodku 10 a viac rokov. Prečo je tomu tak, názorne ozrejmuje článok Profi sporenie v sekcii „Ktoré nástroje sú vhodné na dlhodobé investovanie?“

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond

 peňažné investície 

 dlhopisy 

 akcie 

 iné 

 typ fondu 

 Globálny akciový AXA

8,3%

42,9%

 48,7% 

0,1%

 zmiešaný 

 Príspevkový AXA

8,2%

75,1%

19,3%

-2,6%

 dlhopisový 

 Stabilita akciový príspevkový

16,9%

16,8%

66,4%

akciový

 Stabilita príspevkový

11,3%

59,8%

29,0%

dlhopisový

 NN Tatry – Sympatia - Rastový príspevkový

2,9%

33,2%

63,9%

akciový

 NN Tatry – Sympatia - Vyvážený príspevkový

9,1%

69,5%

21,4%

dlhopisový

 NN Tatry – Sympatia - Konzervatívny príspevkový

24,3%

75,7%

dlhopisový

 DDS Tatra banky - Comfort life 2050*

27,9%

43,4%

 76,3% 

15,2%

 DDS Tatra banky - Comfort life 2040*

37,0%

34,9%

60,9%

 10,3% 

 DDS Tatra banky - Comfort life 2030*

41,0%

50,0%

38,0%

8,0%

 DDS Tatra banky  - Comfort life 2020*

72,0%

26,0%

16,0%

2,0%

* Poznámka: Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Ak hľadáte príspevkový fond, ktorý najväčšou mierou investuje do akcií, tak by sa mohlo stať, že vás názvom zaujme Globálny akciový príspevkový fond od AXA. Pri bližšom preskúmaní aktív, do ktorých fond investuje, by ste sa dostali k informácii, že akcie v ňom nemajú ani polovičné zastúpenie a teda fond spadá do triedy zmiešané, alebo vyvážené fondy. V tom spočíva celá zradnosť pomenovania fondov. Preto fondy tretieho piliera nikdy nevyberajte podľa názvu, ale podľa toho, kde sa reálne investuje majetok fondu.

Zaradiť fondy DDS Tatra banky do kategórie je obtiažne, pretože spoločnosť pri investovaní využíva finančné deriváty. Vo všeobecnosti má však fond Comfort life 2050 najväčšie zastúpenie akcií spomedzi ponuky TB DDS.

Zloženie portfólia fondov sa samozrejme v čase mení, preto bude tento článok aktuálny len krátku dobu. No článok nesie jasný odkaz: „Dávajte si pozor na názvy príspevkových fondov tretieho piliera!“ :)

Iné možnosti prípravy na dôchodok

Tretí pilier nie je jediné dôchodkové sporenie. Na Slovensku je možné pripravovať sa na starobu okrem iného aj v týchto produktoch:

To, ktorý finančný produkt je pre vás vhodný vždy prediskutujte so svojím finančným expertom.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás