Patríte medzi 1,4 milióna ľudí sporiacich v 2. pilieri, ktorí sa nespoliehajú len na štátny dôchodok? Potom isto viete, že takéto sporenie vás nestojí nič navyše. A ak máte dostatočný príjem, mali by ste si na dôchodok našetriť viac, ako keby ste zostali len v 1. pilieri Sociálnej poisťovne.

Nemusí tomu ale tak byť.

Z času na čas sa vynárajú nástrahy systému, ktoré vám môžu ukrajovať z lepšieho dôchodku. Až 81% sporiteľov má stále peniaze uložené v garantovaných fondoch, ktorých výnos často ani neprekročí infláciu. To v podstate znamená, že si sporia do chudoby.

Ako je to možné?

Čiastočne aj zásahom štátu v roku 2013. Sporitelia, ktorí vtedy nestihli reagovať na výzvu Sociálnej poisťovne, boli automaticky presunutí do garantovaných fondov. Ak chcel sporiteľ zostať v pôvodných fondoch, musel Sociálnej poisťovni zaslať návratku, že nechce zmeniť fondy.

Pri peniazoch platí, že ak chcete dosiahnuť lepšie zhodnotenie, musíte sa o investíciu pravidelne starať.

Preto odporúčam, ak si už v 2. pilieri sporíte,  aby ste si pozreli  ročný výpis z DSS a skontrolovali, či máte správne nastavené fondy.

Z mojich skúseností viem, že nie vždy je dôchodkové portfólio vhodne nastavené. Môže za to kombinácia príliš konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, zásahy štátu, ale aj nedostatočná informovanosť zo strany štátu o možnostiach, ktoré 2. pilier ponúka. Väčšina sporiteľov si tak sporí príliš konzervatívne, a tým sa oberajú o možnosť výraznejšieho zhodnotenia úspor.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac ako 2. pilier funguje, prečo sa v ňom oplatí sporiť a ako svoje peniaze ochrániť, aby ste dosahovali najlepšie možné zhodnotenie vašich úspor.

Prečo vôbec premýšľať o 2. pilieri?

Vzhľadom na nízku pôrodnosť, starnutie populácie a hospodárenie štátu je už teraz jasné, že financovanie dôchodkov len z 1. piliera (čiže len zo Sociálnej poisťovne) nebude v budúcnosti trvalo udržateľné v takej podobe, ako je nastavené dnes. Zostať len v 1.pilieri preto môže byť veľké riziko.

Mladším ročníkom sa môže zdať dôchodok veľmi ďaleko, ale štatistiky hovoria jasne – priemerná dĺžka života sa neustále zvyšuje, a tak sa väčšina z nás dôchodkového veku dožije. O kvalite života na dôchodku bude rozhodovať to, ako sme k príprave na dôchodok pristupovali počas celého aktívneho pracovného života.

Aj keď sa nemusí vždy nájsť v rodinnom rozpočte nejaké to euro navyše na individuálne dôchodkové sporenie, stále je tu možnosť, ktorá vás nestojí ani cent, ale môže vám pomôcť k lepšiemu dôchodku. Tou možnosťou je Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) prostredníctvom Dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Vhodnosť vstupu do 2. piliera treba vždy posúdiť individuálne. Pre určitú skupinu ľudí nemusí byť 2. pilier totiž výhodný, pretože by si v ňom do dôchodku nemuseli našetriť dostatočnú sumu. Odporúčam poradiť sa s odborníkom, aby vám ukázal rozdiel medzi dôchodkovými piliermi a ich výhody a nevýhody. Ak však máte do dôchodku ešte desiatky rokov a zarábate aspoň 500-600€, pravdepodobne pre vás bude vhodné uzatvoriť si zmluvu o Starobnom dôchodkovom sporení.

Vstup do 2. piliera nie je povinný a vstúpiť môže len ten, kto ešte nedovŕšil vek 35 rokov a bol už aspoň raz dôchodkovo poistený (zjednodušene povedané – už bol niekedy zamestnaný alebo si sám platil sociálne odvody).

Ako to celé funguje?

Ak ste len v pôvodnom priebežnom dôchodkovom pilieri Sociálnej poisťovne (1. pilier), zo svojich odvodov na dôchodkové poistenie zabezpečujete výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Sociálna poisťovňa by potom mala zabezpečiť, aby sa budúci pracujúci o vás na dôchodku postarali rovnako, ako sa vy teraz staráte o súčasných dôchodcov. Ak máte uzatvorený aj 2. pilier, tak Sociálna poisťovňa časť dôchodkového poistenia prevedie do DSS (v roku 2017 je to 4,25% z celkových 18% vymeriavacieho základu a každoročne sa zvyšuje o 0,25%, až do roku 2024 kedy dosiahne úroveň 6%). DSS potom vaše peniaze zainvestuje do zvolených fondov. Tým získate možnosť odkladať si časť odvodov na súkromný dôchodkový účet, čo pri dostatočne dlhej dobe sporenia a/alebo vyššom príjme môže znamenať, že si zhodnotíte odložené peniaze viac, ako by vám ich zhodnotila Sociálna poisťovňa len v 1. pilieri formou valorizácie dôchodkov. Po odchode na dôchodok si potom budete môcť vybrať spôsob výplaty nasporenej sumy. Úspory v 2. pilieri sú tiež predmetom dedičstva.

Aké možnosti 2. pilier ponúka?

DSS-ky ponúkajú dva základné typy fondov – garantované a negarantované. Každý typ má svoje špecifiká a jeho voľba závisí od viacerých faktorov.

Garantované fondydlhopisové a investujú do štátnych alebo podnikových dlhopisov. Garantujú, že hodnota podielovej jednotky vám nebude klesať, inak by DSS musela doplácať rozdiel z vlastného majetku. Preto investujú veľmi konzervatívne a v dlhodobom horizonte dosahujú oveľa nižšie zhodnotenie vkladov ako negarantované fondy.

 druhypilier.sme.sk

Zdroj: druhypilier.sme.sk

Negarantované fondy sa delia na zmiešané, akciové a najzaujímavejšie - indexové fondy. Tie kopírujú správcom zvolený akciový index (zoznam vybraných firiem), najčastejšie je to MSCI World Index. Tým, že výkonnosť negarantovaných fondov je dlhodobo výrazne vyššia ako garantovaných, pri dôchodkovom sporení trvajúcom desiatky rokov by mali tvoriť hlavnú zložku dôchodkového portfólia. Zvýšená kolísavosť akciových trhov sa pri dlhom časovom horizonte čiastočne stráca a tým nepredstavuje pre sporiteľa významné riziko počas akumulačnej fázy sporenia.

Sporiť si môžete buď do jedného fondu alebo zvoliť kombináciu dvoch fondov, z ktorých ale jeden musí byť garantovaný. Počiatočná voľba fondov nie je trvalá. Fondy si možete meniť cez online portál v rámci danej DSS  alebo raz za 12 mesiacov bezplatne prejsť do inej DSS.

Výkonnostný rozdiel medzi garantovanými a negarantovanými fondami je výrazný už teraz. Pozrime sa bližšie na rok 2013 a aký malo vplyv na zhodnotenie dôchodkových účtov rozhodnutie presunúť dôchodkové úspory do garantovaných dlhopisových fondov.

 druhypilier.sme.sk

Zdroj: druhypilier.sme.sk


Kumulatívne zhodnotenie za posledné približne 4 roky dosiahlo v garantovaných dlhopisových fondoch len 3,3 - 13,1%, čiže priemerné ročné zhodnotenie len 0,8 - 3,1% p.a..

Pri negarantovaných indexových fondoch bol kumulatívny výnos 39,9 - 55,2%, čiže priemerné ročné zhodnotenie až 8,7 - 11,5% p.a..  

Za posledné 4 roky tak sporitelia v garantovaných fondoch prišli o tisíce eur v zhodnotení úspor oproti Indexovým fondom! Pri 20 a viac rokoch sporenia to bude u priemerného sporiteľa pravdepodobne rozdiel desiatok tisíc eur.

Minulé výnosy samozrejme nie sú zárukou výnosov budúcich. Akcie sú však z dlhodobého hľadiska historicky najvýnosnejšia trieda aktív a priemerný vek sporiteľov v 2. pilieri je menej ako 40 rokov. Garantované fondy sa preto môžu zdať ako menej výnosná možnosť ako dlhodobo zhodnocovať dôchodkové úspory, nakoľko z dlhodobého hľadiska by nízke zhodnotenie niektorých garantovaných fondov pravdepodobne ani nepokrylo infláciu.

Garantované fondy majú opodstatnenie až keď sa odchod na dôchodok blíži. V pokročilom veku je už vhodné investičné riziko rozkladať a nemať všetky úspory len v negarantovaných fondoch. Časť peňazí je preto dobré uložiť aj do garantovaných fondov aby ste v prípade výkyvov na akciových trhoch neprišli tesne pred odchodom na dôchodok o našetrené úspory.

Nebojte sa oslobodiť od garantovaných riešení

Dosiahnuť vyššie zhodnotenie úspor a zdolávať nástrahy systému sa určite dá. Ak vám dôchodok ešte neklope na dvere, stačí sa nebáť opustiť garantované riešenia a ako ťažisko vašej dôchodkovej investičnej stratégie si vybrať niektorý z indexových fondov. Potom už stací len vaše portfólio priebežne kontrolovať.

Alebo si nájdite odborníka, ktorý vám bude vedieť poradiť a o dôchodkové úspory sa vám bude starať.

Ing. Milan Bachorík

Ing. Milan Bachorík

Aj malá finančná rada môže mať cenu zlata.


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás