Životné poistenie je komplexný produkt. Neobsahuje iba hlavnú poistnú sumu, ktorá je vyplácaná pozostalým v prípade smrti, ale obsahuje aj iné dôležité a menej dôležité pripoistenia, ktoré s poisťovňou môžete, ale aj nemusíte uzatvárať – podľa uváženia.

Jedným z pripoistení, ktoré životné poisťovne na svojich zmluvách umožňujú dopoistiť, je aj poistenie trvalého telesného poškodenia dôsledkom úrazu. Dôsledok ťažkého úrazu nemusí pre účastníka skončiť vždy fatálne, ale môže skončiť aj trvalým telesným poškodením – invaliditou.

Dôsledky úrazu budú poškodeného kváriť celý život. Strata končatiny, hluchota, slepota, znehybnenie, ... aj takto sa môže skončiť autonehoda, boxerský zápas, pád na schodoch, betónovanie na stavbe u suseda. Pri nastavovaní poistenia sa asi morbídnej diskusii s vaším poradcom o tom, čo je horšie, či smrť alebo trvalé telesné poškodenie, nevyhnete. Ja som toho názoru, že trvalé telesné poškodenie v tomto morbídnom merítku vyhráva. Aspoň čo sa finančných nákladov týka. Pohreb stojí pár tisíc eur, zatiaľ čo pravidelná opatera do zvyšku života o poisteného sa môže vyšplhať na astronomické sumy.

Aké su možnosti?

Komerčné životné poisťovne ponúkajú na výber z viacerých možných typov pripoistení trvalých následkov úrazu:

  • Trvalý následok úrazu
  • Trvalý následok úrazu s progresívnym plnením
  • Prémiová ochrana – s týmto pripoistením sa stretnete len v niektorých z poisťovní, ak trvalé telesné poškodenie prekročí stanovenú hranicu, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú a nekrátenú poistnú sumu

Trvalý následok úrazu sa oceňuje podľa individuálnych oceňovacích tabuliek konkrétnej poisťovne. Rozdiely medzi poisťovňami sú v prípade trvalých následkov úrazu významné. Stačí si porovnať niektoré konkrétne poškodenia – napríklad strata malíčka. V jednej poisťovni je plnenie podľa oceňovacích tabuliek stanovené pre toto poškodenie na 3%, v inej na 1% z poistnej sumy. Preto vyberať poisťovňu podľa ceny za pripoistenie trvalých následkov úrazu sa nevypláca.

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením predpokladajú, že v prípade vážneho telesného poškodenia dôsledkom úrazu je poškodenému vyplácaný niekoľko násobok poistnej sumy. Pre porovnanie taríf trvalých následkov úrazu poslúži nasledujúci obrázok:

poistenie-trvalych-naslekdov-urazu

Po úraze je podľa oceňovacej tabuľky konkrétnej poisťovne určené percentuálne telesné poškodenie postihnutého. Plnenie z poisťovne sa vyrátava podľa vzorca, ktorého graficky interpretuje obrázok vyššie. Najvyššie progresívne plnenie má v súčasnosti v repertoári životná poisťovňa AXA. Tá pri najťažších následkoch úrazu vypláca až 7-násobok poistnej sumy (700% progresia). Zaujímavý je spôsob plnenia Wuestenrot poisťovne, ktorá pri úrazoch ocenených od 50-75% je štedrejšia ako ostatné poisťovne, napriek tomu, že maximálnu progresiu má stanovenú na 400%. Spomedzi poisťovní s 500%-nou progresiou je na tom najideálnejšie, čo sa plnenia týka, Generali.

Úlohou kvalitného sprostredkovateľa pri výbere vhodného poistenia pre svojho klienta je zohľadňovať aj takéto porovnania a hrabať sa v poistných podmienkach. Nikdy nie je všetko iba o cene a čo sa poistenia týka, tak tu to platí duplicitne.

Ozaj, všimli ste si, že som písal iba o následkoch úrazu? A čo invalidita ako dôsledok choroby? O tej napíšem nabudúce. :)

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás