Doplnkové dôchodkové sporenie, alebo ľudovo povedané tretí dôchodkový pilier, umožňuje sporiteľom v ňom použiť zaplatené príspevky ako odpočítateľnú položku základu dane. Maximálnym stropom daňovo odpočítateľnej položky je suma 180 eur.

Ak ste počas roka 2017 na svoje doplnkové dôchodkové sporenie prispeli, tak si celkovú sumu príspevkov môžete zohľadniť vo svojom daňovom priznaní a znížiť si tak svoj základ dane. Avšak maximálne do výšky 180 eur. Tým si pri súčasnej miere daňového zaťaženia 19% dokážete ušetriť na zaplatenej dani 34,2 eur.

Ktoré príspevky do tretieho piliera sú daňovo odpočítateľnou položkou?

Tretí pilier je na Slovensku známy a využívaný najmä preto, že niektorí zamestnávatelia naň prispievajú svojim zamestnancom. Príspevky do tretieho piliera od zamestnávateľa nedostávajú však všetci. Možnosť svojim zamestnancom prispievať je výlučne otázka individuálnej dohody zamestnávateľa a konkrétnych Doplnkových dôchodkových spoločností.

Daňovo odpočítateľné sú iba príspevky, ktoré ste odviedli do tretieho piliera sami, nie však tie, ktoré prispieval do tretieho piliera váš zamestnávateľ. Len úhrn svojich príspevkov - príspevkov zamestnanca do doplnkového dôchodkového sporenia zaplatených v roku 2017 je možné zohľadniť v daňovom priznaní, ktoré sa štandardne podáva do konca marca roku 2018.

Ak teda chcete využiť maximálnu možnú mieru daňovej optimalizácie, tak do konca roka 2017 zašlite na svoj tretí pilier sumu celkovo 180 eur.

Platí to pre všetky tretie piliere?

Nie, príspevky na zníženie daňového základu sa dajú využiť iba na tretí pilier, ktorý bol uzatvorený od 1.1.2014 alebo na tretí pilier uzatvorený pred spomínaným dátumom, ak bol k zmluve podpísaný dodatok, čím sa zmluva riadi novými pravidlami.

Tretie piliere uzatvorené po roku 2014 majú lacnejšiu správu majetku, možnosť príspevky zarátať do daňového priznania ako zápornú položku, ale oproti starým podmienkam sú prostriedky v nich viazané až do dôchodkového veku.

Ktoré iné finančné produkty majú výhodu, dotáciu alebo daňovú úľavu?

  • Stavebné sporenie
  • Hypotéka pre mladých
  • Obchodovanie na regulovanom trhu (burze), ak doba medzi nadobudnutím cenných papierov a predajom presiahne jeden rok
  • A donedávna boli daňovo oslobodené aj dobrovoľné príspevky do starobného dôchodkového sporenia – 2. piliera

Ako sa dá ešte sporiť na dôchodok?

Okrem tretieho piliera fungujúceho na princípe podielových fondov je ideálnym riešením pre dôchodkové sporenie investovanie do fondov, ktoré sú spravované zahraničnými správcovskými spoločnosťami. Z dlhodobého hľadiska môže takéto sporenie sporiteľom priniesť priemerný ročný výnos 5% a viac za predpokladu, že je zvolené vhodné portfólio akciových či indexových podielových fondov. Ak vám nie je príprava na dôchodok ľahostajná, tak viac si o nej prečítate v článku, ktorý popisuje naše dôchodkové sporenie.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás