Ak ste sporiteľom v stavebnom sporení, tak pravdepodobne viete, že stavebné sporenie okrem klasických sporiacich produktov, ktoré ponúkajú sporiteľom iba úrok, je niečím výnimočné. Štát naň poskytuje štátnu prémiu.

Štátna prémia stavebného sporenia

Tá je v roku 2017 vypočítaná ako 5% z vkladov, ktoré sporiteľ uskutoční na účet stavebného sporenia počas roku 2017, avšak maximálne do výšky 66,39 eur. Ak chcete získať zo stavebného sporenia štátnu prémiu v maximálnej možnej miere, tak je potrebné počas roka zaslať vklad alebo úhrn vkladov, ktorých výška je aspoň 1327,80 eur.

A ak ste majiteľom viacerých stavebných sporení, tak vám štátna prémia v jednom roku bude pridelená iba na jeden účet stavebného sporenia. Štátnu prémiu teda nie je možné získať duplicitne. Rozhodujúcim atribútom pri jej prideľovaní je rodné číslo vlastníka účtu stavebného sporenia.


Pozn: Štátna prémia v prvom roku vo výške 66 eur tvorí 5% vkladu z 1328 eur. No ak sa výška štátnej prémie rokmi nebude meniť, jej pozitívny vplyv na celkový výnos stavebného sporenia klesá. Napríklad, ak je na stavebnom sporení v 4. roku nasporených už 5500 eur, tak štátna prémia vo výške 66 eur tvorí iba 1,2% z vkladov. Alebo ak je v 6. roku sporenia napríklad na účte stavebného sporenia spolu už 8500 eur, pripísanie štátnej prémie navýši tento stav už iba 0,8% z vkladov. Aj preto nie je stavebné sporenie vhodná dlhodobá rezerva.


Úroková sadzba stavebného sporenia v súčasnosti

Stavebné sporenie je konzervatívnym sporením s jasne definovanou úrokovou sadzbou. Momentálne sa úroková sadzba stavebného sporenia pohybuje na úrovni okolo 0,5% - 1% p.a. Takáto úroková sadzba momentálne nie je pre sporiteľov zaujímavá, a to, čo robí stavebné sporenie ešte konkurencieschopným a zaujímavým, je práve štátna prémia.

Na čo stavebné sporenie slúži?

Stavebné sporenie je produkt, ktorý nie je iba sporiacim produktom. Stavebné sporenie umožňuje sporiteľovi získať stavebný úver, ktorý môže využiť na rekonštrukciu alebo kúpu svojho bývania. Zaujímavosťou je to, že po 6 ročnom sporení je možné prostriedky zo stavebného sporenia použiť na akýkoľvek účel, bez nutnosti dokladovať účel ich využitia. Tiež je zaujímavosťou, že zmluvne dohodnutá úroková sadzba sa po uplynutí šiestich rokov automaticky zníži.

Stavebné sporenie je vhodná strednodobá rezerva pre konzervatívnych sporiteľov, ktorí nie sú ochotní riskovať, aby dosiahli vyššie výnosy. Stavebné sporenie je tiež jedna z možností, ako si časť prostriedkov ušetriť za účelom získania stavebného úveru. Avšak stavebné sporenie nie je dobrým nástrojom na dlhodobé sporenie napríklad na dôchodok. Jeho nízka úroková sadzba brzdí potenciálny výnos, ktorý by v prípade iných spôsobov sporenia mohol sporiteľ dosiahnuť. Úroková sadzba aj spolu so štátnou prémiou nemá pozitívny predpoklad dosahovať úroveň nad mieru inflácie a takéto sporenie by z dlhodobého hľadiska mohlo byť kontraproduktívne.

Sporenie na dôchodok

Ideálnym riešením pre bežných ľudí, ktorí chcú sporiť dlhodobo (na dôchodok) je využiť kolektívne investovanie prostredníctvom podielových fondov. Z dlhodobého hľadiska môže takéto sporenie generovať priemerný ročný výnos 5% a viac za predpokladu, že je zvolené vhodné portfólio fondov. Ak vás téma sporenia na dôchodok zaujala, viac si o nej prečítate v článku, ktorý popisuje naše dôchodkové sporenie.

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás