Ak ste aj vy mladým žiadateľom o hypotekárny úver, tak ste určite zaznamenali zmenu, ktorá sa týka úverov so štátnym príspevkom pre mladých. Vláda sa rozhodla formu štátneho príspevku zmeniť. Pôvodne mladým štát pomáhal formou zníženia úrokovej sadzby z hypotekárneho úveru (celkovo aj s príspevkom banky bola sadzba pre mladého žiadateľa úveru až o 3% nižšia). Podľa nových podmienok si budú môcť mladí žiadatelia uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku pre úver na bývanie

Nové podmienky začínajú platiť od 1.1.2018 a v tomto článku vám ponúkame prehľadný rozpis základných podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

  • Daňový bonus je vypočítaný zo zaplatených úrokov z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť, ktorou je byt alebo rodinný dom (aj vo výstavbe), určenú na bývanie. Nie je možné získať daňový bonus, ak je úver refinančný, a teda jeho účelom je splatenie iného úveru.
  • Daňovým bonusom je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov úveru na bývanie v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.
  • Daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch. Začína platiť mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.
  • Vek klienta pre uplatnenie daňového bonusu je od 18 do 35 rokov.
  • Príjem klienta nesmie prekročiť stanovenú hranicu. Príjem klienta tvoria zdaniteľné príjmy, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva na bývanie. Hraničná výška príjmu je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR (podľa ŠÚSR) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie.

Viac starostí na pleciach samotných klientov

Ak si klienti chcú uplatniť daňový bonus, tak si musia uplatniť možnosť zníženia dane o výšku daňového bonusu, pričom platí, že daňový bonus si vie uplatniť len hlavný dlžník pri podaní svojho daňového priznania alebo prostredníctvom zamestnávateľa.

Daň daňovníka v príslušnom roku sa znižuje o pomernú časť zaplatených úrokov (najviac o 400€). Ak je daň nižšia ako je výška nároku na daňový bonus, tak klient dostane od správcu dane preplatok.

Pre uplatnenie daňového bonusu a ako podklad pre vypracovanie daňového priznania bude slúžiť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré bude banka vystavovať klientovi bez poplatku.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás