Finančné plánovanie

 • Rizikové poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Sporenia na dôchodok
 • Sporenie pre deti
 • Sporenie na tvorbu rezervy
 • Jednorazové investície
 • Hypotéky
 • Spotrebné úvery
 • Úvery zo stavebného sporenia
 • Termínované vklady
 • Stavebné sporenie
 • Poistenie vozidiel
 • Poistenie domov, bytov a domácností
 • Poistenie zodpovednosti
 • Prehodnotenie aktuálneho portfólia
 • Návrhy na optimalizáciu
 • Realizácia zmien
 • Informovanie o novinkách
 • Zapracovanie zmien v existujúcich zmluvách
 • Servisné stretnutia

Pre bežného spotrebiteľa je takmer nereálne nájsť najvhodnejší finančný produkt pre jeho potreby. Najprv by musel stráviť hodiny študovaním typov produktov, mechanizmov ich fungovania a významov základných pojmov. Potom by potreboval obehať desiatky inštitúcií a žiadať si ponuky. A nakoniec by musel podľa dostupných informácií vyhodnotiť to najlepšie, naštudovať podmienky a ustanovenia zmlúv a správne uzatvoriť finančný produkt.

A tak, ako je bežné vyhľadať služby zubára, keď ma bolí zub, je správne vyhľadať služby skúseného finančného sprostredkovateľa, keď potrebujem riešiť finančné záležitosti. S kvalitným sprostredkovateľom by mal klient vždy ušetriť čas, peniaze a nervy. Sprostredkovateľ pozná produkty za vás a po analýze vašej situácie a vašich potrieb vám vie doporučiť to najlepšie na trhu. Cieľom je vždy dlhodobá spolupráca a spokojnosť. Vtedy klient rád odporučí sprostredkovateľa a jeho prácu ďalej.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás