Ing. Miroslav Pekár

Ing. Miroslav Pekár

Mojou hlavnou oblasťou pôsobenia vo finančných službách je riešenie potrieb klientov pri financovaní kúpi nehnuteľnosti v náväznosti na neživotné, životné poistenie a vytváranie finančnej rezervy.

Čomu sa venujem

Životné a neživotné poistenie (životné, úrazové a rizikové poistenie, poistenie nehnuteľností, motorových vozidiel, podnikateľov, zodpovednosti, ...)
Jednorazové investície a pravidelné sporenia
Stavebné sporenia (sporiaca časť), termínované a iné vklady
Hypotekárne, spotrebné a podnikateľské úvery, stavebné sporenia (úverová časť)


Registračné číslo v NBS: 237891

Kde pôsobím

Moje referencie


Kontaktujte ma

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás