Ing. Pavol Špitalik

Ing. Pavol Špitalik

Venujem sa poradenstvu od roku 2004 a dnes spolupracujem so spoločnosťou Fincentrum. Venujem sa správe financií a poistenia tak firemných, ako aj súkromných klientov. Mojou obľúbenou oblasťou je hlavne financovanie bývania, poistenia automobilov, občanov a firiem, investičné služby.

Moja práca zahŕňa spracovávanie finančných analýz a prípravu ponúk komplexného riešenia na základe požiadaviek a potrieb vyslovených klientom. Zabezpečujem kooperáciu medzi klientmi a poisťovňami pri riešení poistných udalostí a pravidelne sa zúčastňujem na konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ktoré vytvárajú priestor pre rozširovanie vedomostí v oblasti financií.

Čomu sa venujem

Životné a neživotné poistenie (životné, úrazové a rizikové poistenie, poistenie nehnuteľností, motorových vozidiel, podnikateľov, zodpovednosti, ...)
Jednorazové investície a pravidelné sporenia
Stavebné sporenia (sporiaca časť), termínované a iné vklady
Hypotekárne, spotrebné a podnikateľské úvery, stavebné sporenia (úverová časť)


Registračné číslo v NBS: 236510

Kde pôsobím

Moje referencie


Kontaktujte ma

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás