Poistenie

Životné poistenie Active Life od poisťovne AXA sa radí k modernejším typom poistenia. Toto poistenie je rizikové a všetko poistné, ktoré poistník platí, je určené na krytie rizík. Popri poistení sa teda nekumuluje nevyužité poistné, ktoré bolo častokrát poisťovňami zneužívané na rôzne poplatky, ktoré klient musel znášať.
Prečítať viac
Amortizácia je voľne povedané opotrebovanie majetku, v dôsledku čoho sa znižuje jeho hodnota. S amortizáciou sa stretávame aj v prípade motorových vozidiel. Tie podľa zákona musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Auto ako také používaním a spolu s nabehanými kilometrami stráca na hodnote. Preto v prípade poistnej udalosti nie je jedno, v ktorej poisťovni máte auto poistené.
Prečítať viac
Životné poistenie je komplexný produkt. Neobsahuje iba hlavnú poistnú sumu, ktorá je vyplácaná pozostalým v prípade smrti, ale obsahuje aj iné dôležité a menej dôležité pripoistenia, ktoré s poisťovňou môžete, ale aj nemusíte uzatvárať – podľa uváženia. Jedným z pripoistení, ktoré životné poisťovne na svojich zmluvách umožňujú dopoistiť, je aj poistenie trvalého telesného poškodenia dôsledkom úrazu. Dôsledok ťažkého úrazu nemusí pre účastníka skončiť vždy fatálne, ale môže skončiť aj trvalým telesným poškodením – invaliditou.
Prečítať viac
Životné poistenie je zmluva medzi poisťovateľom a poistníkom, ktorá zabezpečí, že v prípade poistnej udalosti – smrti, ale aj úrazu či choroby, poistenému zabezpečí dohodnutú poistnú sumu. Tento finančný produkt je ponúkaný výlučne poisťovňami. Druhov životných poistení je na trhu viacero. Poznáme kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, ale aj rizikové životné poistenie, či samostatné poistenie rakoviny. Dokonca je dnes možné poistiť len riziká spôsobené úrazom – takéto poistenie sa nazýva úrazové.
Prečítať viac
Ak sa chystáte vziať hypotéku a nechcete veľmi riskovať, tak pravdepodobne si popri nej vybavíte aj životné poistenie, ktoré finančné podlžnosti v prípade tragickej udalosti vyrieši. Príklad: Partneri majú od banky hypotekárny úver v sume 100 000 eur, ktorý budú splácať ešte 30 rokov. Splatiť úver by v prípade smrti jedného z partnerov bolo pre toho druhého finančne veľmi náročné až nezvládnuteľné, preto si chcú poistiť toto riziko. Aké majú na výber možnosti?
Prečítať viac
Dali ste si vypracovať návrhy životného poistenia a rozhodujete sa, ktoré si zakúpite? Ak Vás zaujíma iba to, koľko toto poistenie bude stáť, tak nerobíte najlepšie. Podstatné je triezvo určiť pomer kvality a ceny.
Prečítať viac
Napriek hlasitým protestom zo strany poisťovní poslanci pred koncom minulého roka schválili prostredníctvom novely zákona o poisťovníctve zavedenie 8-percentného daňového odvodu zo všetkých neživotných poistiek. Už vtedy analytici avizovali, že poisťovne si tento odvod premietnu do zvýšených cien poistného, na čo v konečnom dôsledku doplatia bežní klienti.
Prečítať viac
Základné riziká v životnom poistení
Životné poistenie je nástroj, ktorý vám a vašim blízkym pomôže zmierniť následky pri úraze alebo chorobe. Malo by slúžiť na krytie takých následkov, s ktorými by ste si len ťažko vedeli poradiť sami. Drobné úrazy alebo chrípka sú nepríjemné, ale určite vás nezruinujú. Naopak, vážny úraz s trvalými následkami môže radikálne znížiť váš životný štandard po celý zvyšok života. Aké riziká je potrebné mať vykryté? V prvom rade odporúčam mať vykryté závažné riziká, a to sú:
Prečítať viac

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás