Pre firmy a podnikateľov

 • PZP
 • KASKO
 • GAP
 • CMR
 • Asistenčné služby
 • Poistenie nehnuteľného majetku
 • Poistenie hnuteľného majetku
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Skupinové rizikové poistenie
 • Doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier
 • Úvery pre firmy
 • Leasing
 • Rezervy s investičným horizontom do 3 rokov
 • Rezervy s investičným horizontom nad 3 roky
 • Prehodnotenie aktuálneho portfólia
 • Návrhy na optimalizáciu
 • Realizácia zmien
 • Informovanie o novinkách
 • Zapracovanie zmien v existujúcich zmluvách
 • Servisné stretnutia

Z našej skúsenosti platí, že takmer každý podnikateľ trpí nedostatkom času. Tento nedostatok spôsobuje, že sa často nenájde priestor na prehodnotenie existujúcich nastavení v niektorých oblastiach firemného života. Napríklad pri kontrole alebo prehodnotení existujúcich zmlúv z finančných inštitúcií, možností využitia voľných zdrojov firmy alebo pri budovaní lojality zamestancov.

Niekedy minimálna časová investícia dokáže zjednodušiť procesy, usporiť nemalé finančné prostriedky alebo ich v prípade potreby získať. A to je náš cieľ pri stretnutí s vami.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás