Rudolf Rajčan

Rudolf Rajčan

Financiám sa venujem dlhodobo a to tak súkromným, ako aj firemným..
Za najakútnejší problém súčasnosti považujem smerovanie nášho dôchodkového systému. Na upresňovanie predstáv o výške dôchodku a navrhovaniu možných ciest k jeho zlepšeniu kladiem zvláštny dôraz u každého jedného klienta, aj keď sa jeho potreba momentálne týka inej oblasti financií. Okrem odbornosti, ktorá by mala byť samozrejmosťou, si táto práca vyžaduje aj schopnosť odkomunikovať navrhované riešenia relatívne jednoduchou a zrozumiteľnou rečou na pomerne malej ploche. Myslím si, že som v tom úspešný.

Poctivosť, hľadanie poplatkovo férových produktov, to je presne to, čo tento trh už dlho a naliehavo potrebuje.

Čomu sa venujem

Životné a neživotné poistenie (životné, úrazové a rizikové poistenie, poistenie nehnuteľností, motorových vozidiel, podnikateľov, zodpovednosti, ...)
Jednorazové investície a pravidelné sporenia
Hypotekárne, spotrebné a podnikateľské úvery, stavebné sporenia (úverová časť)
II. pilier - starobné dôchodkové sporenie


Registračné číslo v NBS: 208787

Kde pôsobím

Moje referencie


Kontaktujte ma

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás