Súdni znalci

Znalecká organizácia:
FINDEX, s.r.o.
Čajakova 21, 811 05 Bratislava
IČO: 31403271, DIČ: 2020347857

tel.: +421 918 629716
mail: henrieta@skakala.sk
www.findex.sk

oblasť pôsobenia: Bratislava a okolie
vykonávanie činností: vypracovanie znaleckých posudkov – hodnota bytov, stavieb a pozemkov

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás